Emri dhe mbiemri

E-mail adresa
Telefoni

Mesazhi juaj


Për informata rreth regjistrimit të Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave – ReKoS 2024, vizito: https://ask.rks-gov.net/

Për mbështetje teknike rreth përfundimit të formularit për regjistrim nga Diaspora, kontakto zyrtarët mbështetës në: infoask@rks-gov.net ose në numrin e telefonit +383 46 500 151, +383 46 500 150

Për ankesa rreth procesit të regjistrimit tuaj, kontaktoni: infoask@rks-gov.net

Për asistencë teknike nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, kontaktoni e-diaspora@rks-org.com, ambasadën apo konsullatën më të afërt në vendin ku jetoni.